Đây là chủng loại gạch cổ dùng để xây dựng các công trình cổ của người Chàm. Đặc biệt của sản phẩm là khi xây, không cần dùng bất cứ loại chất kết dính nào khác. Các bước nghiên cứu về công nghệ sản xuất loại gạch không vữa, chúng tôi đã hoàn thiện. Chúng tôi có thể sản xuất hoặc chuyển giao công nghệ cho các đơn vị có nhu cầu.

thap-cham-phan-rang
Tháp chàm Phan Rang
thap-cham-nha-trang
Tháp chàm nha trang
phuc-che-thap-cham
Phục chế tháp chàm
thap-cham-phuc-che
Tháp chàm phục chế