Xí nghiệp sản xuất Gốm Cổ Huế

Địa chỉ: 15 Huyền Trân Công Chúa,T.P Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Điện thoại : 054.3822549 – Fax : 054.3822549